evenimente

studenţii secţiei, masteranzii şi doctoranzii în literatură comparată participă, împreună cu profesorii facultăţii de litere, la mai multe activităţi şi proiecte de cercetare, intra- şi interdisciplinare.

în ce evenimente poţi să te implici la luc?

sesiunile de studii şi comunicări de literatură comparată, iconologie şi ekphrastică

imaginate ca spaţii ale dialogului, sesiunile de studii şi comunicări de literatură comparată, iconologie şi ekphrastică au o miză dublă: pe de o parte, ele îşi propun să încurajeze cercetarea individuală, inovaţia şi creativitatea în domeniul ştiinţelor filologice, în general, şi în cel al comparatismului, în particular, mai ales în rândul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor; pe de altă parte, ele urmăresc să faciliteze descoperirea preocupărilor comune de cercetare şi schimbul de idei, stimulând astfel apetitul pentru cunoaştere, dar şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare viitorilor tineri specialişti din sfera disciplinelor umaniste.

comunicările prezentate în cadrul acestei suite de evenimente, reunite şi publicate ulterior în volumele de studii, au reprezentat adesea punctul de pornire al unor lucrări de diplomă, disertaţii sau secţiuni şi capitole din teze de doctorat.

atelierele c.i.s.c.e.r. "tudor vianu"

studenţii specializării literatură universală şi comparată participă în mod constant la întâlnirile pe teme de specialitate organizate de profesorii din facultatea de litere în cadrul atelierelor "tudor vianu".

proiecte şi granturi de cercetare

masteranzii şi doctoranzii în literatură comparată sunt implicaţi, alături de profesorii colectivului de literatură comparată, în următoarele proiecte de cercetare:

  • educati – excelenţa doctorală umanistă în cercetare, coordonat de liliana ionescu ruxăndoiu, 2008, posdru /6/1.5./S/2
  • repere şi valori în medievalitate, coordonat de dan horia mazilu, 2007-2009, cncsis tip a, nr. 1008
  • literatura română în cultura occidentală contemporană. valorile literare ca vehicul al brandului cultural (lirco), coordonat de liviu papadima (echipă de 30 de membri), 2007-2010, grantul pncdi 2, programul 4, "parteneriate în domenii prioritare", direcţia de cercetare 9, buget total 1.694.844 ron.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License