licenţă 2010

ce este examenul de licenţă?

pentru absolvirea primului ciclu de studii universitare de 3 ani (6 semestre), vei susţine examenul de licenţă. acesta reprezintă modalitatea prin care îţi sunt verificate şi validate cunoştinţele şi competenţele profesionale dobândite.

poţi să te prezinţi la examenul de licenţă numai dacă ai promovat toate celelalte examene din timpul celor 6 semestre de studiu.

cum se desfăşoară examenul de licenţă?

examenul de licenţă cuprinde trei probe:

 • proba scrisă la literatură universală şi comparată din tematica şi bibliografia de specialitate
 • proba scrisă la limba şi literatura străină din tematica şi bibliografia de specialitate
 • susţinerea lucrării de diplomă pe care ai elaborat-o sub îndrumarea şi cu acordul unui coordonator ştiinţific.

pentru promovarea unei probe, trebuie să obţii cel puţin nota 5.00 (cinci), iar pentru promovarea examenului de licenţă, trebuie să ai cel puţin media 6.00 (şase).

care este tematica şi bibliografia pentru probele scrise?

 • tematica şi bibliografia pentru specialitatea literatură universală şi comparată urmează a fi afişate pe siteul luc, la avizierul oficial al licenţei din holul facultăţii de litere, precum şi pe siteul facultăţii de litere.
 • tematica şi bibliografia pentru specialitatea limba şi literatura străină urmează a fi afişate la secretariatul facultăţii de limbi şi literaturi străine.

cine îţi poate coordona lucrarea de diplomă?

pot fi conducători ştiinţifici ai lucrării de licenţă cadre didactice ale facultăţii de litere, începând de la gradul de lector universitar până la gradul de profesor universitar cu titlul de doctor în ştiinţe.

cum îţi alegi tema pentru lucrarea de diplomă?

tema lucrării de licenţă o poţi alege, în funcţie de preferinţe, din lista de teme propuse de conducătorul ştiinţific sau o poţi stabili tu de comun acord cu profesorul coordonator.

îţi sugerăm să te gândeşti din timp la tema de cercetare pe care ai vrea să o abordezi în lucrare şi să iei legătura cu un profesor coordonator cel mai târziu la finele anului al doilea. ideal, la momentul discuţiei preliminare cu profesorul coordonator ar fi bine să ai deja un plan şi o bibliografie care să conţină sursele primare şi secundare pe care le-ai parcurs sau urmează să le abordezi.

cum îţi scrii lucrarea de diplomă?

pornind de la tema de cercetare aleasă, pe baza planului, a bibliografiei, precum şi a recomandărilor profesorului coordonator, îţi elaborezi lucrarea de licenţă. aceasta trebuie să respecte normele şi recomandările de redactare ştiinţifică (structură, redactarea şi tehnoredactarea textului, bibliografie etc) şi să fie o creaţie originală1.

îţi recomandăm să-ţi planifici riguros timpul alocat elaborării lucrării de licenţă pentru a te putea încadra în termenele preliminare stabilite de comun acord cu profesorul coordonator privind pentru anumite secţiuni şi/sau capitole din lucrare, dar şi în termenul final de predare a lucrării.

de ce acte ai nevoie pentru înscrierea la examenul de licenţă?

dosarul pentru înscrierea la examenul de licenţă trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat în copie legalizată (pentru cei care nu au depus-o la dosar)
 • certificat de naştere în copie legalizată
 • certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)
 • 2 fotografii tip buletin (3x4 cm), color;
 • fişa de înscriere la licenţă2
 • formular pentru semnătura profesorului coordonator al lucrării de diplomă3
 • dosar plic, pe care menţionezi:
  • numele, iniţiala tatălui, prenumele (din certificatul de naştere)
  • specializarea
  • data şi locul naşterii
  • CNP (cod numeric personal)
  • domiciliul stabil (localitatea şi judeţul)
  • titlul lucrării de diplomă
  • conducătorul ştiinţific.

unde te înscrii pentru examenul de licenţă?

înscrierile pentru susţinerea examenului de licenţă se fac la secretariatul facultăţii de litere, în str. edgar quinet nr. 5-7, sector 1, bucureşti, conform programului afişat la avizierul oficial al licenţei din holul facultăţii de litere, precum şi pe siteul facultăţii de litere.

când dai examenul de licenţă?

examenul de licenţă se desfăşoară, de regulă, în a doua jumătate a lunii iunie.

dacă nu ai promovat în această sesiune sau dintr-un alt motiv nu te-ai prezentat la examenul de licenţă în vară, poţi susţine probele de examen şi în sesiunea din iarnă (organizată în anul universitar imediat următor).

pentru mai multe detalii şi informaţii de ultimă oră despre examenul de licenţă îţi recomandăm să urmăreşti avizierul oficial al licenţei din holul facultăţii de litere şi de la secretariatul facultăţii de limbi şi literaturi străine, precum şi siteul facultăţii de litere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License