master 2011

ce oferă programul de master?

programul de masterat în teoria literaturii și literatură comparată se adresează acelor absolvenţi ai facultăţii de litere (şi ai altor facultăţi umaniste) care doresc să-și lărgească orizontul intelectual și să-și cultive vocaţia teoretică prin cunoașterea tendinţelor actuale din câmpul altor discipline și al altor literaturi.

prin varietatea tematicii propuse, masteratul încurajează dialogul interdisciplinar, lărgind problematica teoriei literare și a comparatismului către ştiinţele umane conexe. astfel, cursurile şi atelierele de pregătire avansată propuse de titularii catedrei și de profesorii invitaţi din ţară şi din străinătate abordează teme de importanţă majoră în dezbaterea culturală contemporană.

programul, structurat pe două componente – didactică şi cercetare –, reprezintă pentru cei interesaţi o cale firescă de acces către programul de doctorat în domeniu, precum şi un „paşaport” către cariere culturale în educaţie, cercetare, presă, editare de carte sau management cultural.

pe parcursul studiilor, masteranzii au posibilitatea de a candida pentru burse de studiu (prin acorduri erasmus) și de a participa la programele de cercetare, colocviile și seminariile organizate în cadrul centrului interdisciplinar de studii culturale europene și românești (ciscer) „tudor vianu” al universităţii din bucurești.

ce cursuri şi ateliere propune?

 • introducere în hermeneutica filosofică; probleme de hermeneutică literară
 • autobiografia în literatura română
 • ekphrastică; romanul ekphrastic contemporan
 • geografii imaginare
 • relaţii ale literaturii cu artele în sec. XX
 • despre canon şi schimbarea lui în literatura (şi cultura) de astăzi
 • teorii ale modernităţii
 • compartimente ale literarului: genul şi specia
 • metamorfozele epicului – epoci şi curente literare
 • etici și estetici aplicate
 • o sociologie internă a literaturii şi a culturii: pierre bourdieu
 • spre o teorie a intermediarului
 • poetica literaturii cu formă fixă
 • naraţiune, memorie, identitate
 • autoficţiunea: un nou gen?
 • teoria literară şi teorii ale politicului
 • culturile – sisteme deschise
 • literatura europeană – între absurd şi fantastic
 • problematica nuvelei
 • literatură şi fotografie
 • romanul lecturii şi lectura romanelor
 • j. derrida şi critica literară

cum se desfăşoară concursul de admitere?

admiterea în cadrul programului masteral se face pe baza mediei obţinute la cele două probe - scrisă şi orală - din bibliografia de concurs.

care este bibliografia pentru probele de concurs?

bibliografia pentru cele două probe include următoarele titluri:

 • matei călinescu, cinci feţe ale modernităţii, editura polirom, iaşi, 2005, cap, i „ideea de modernitate”
 • tzvetan todorov, „categoriile narațiunii literare”, în introducere în teoria literaturii. antologie de texte pentru anul i, editura universității din bucurești, 2002
 • m. m. bahtin, probleme de literatură și estetică, editura univers, bucurești, 1982, cap. „plurilingvismul în roman”
 • edgar papu, barocul ca tip de existență, editura minerva, bucurești, 1977, cap. i, „coordonate de bază”
 • edgar papu, apolo sau ontologia clasicismului, editura eminescu, bucurești, 1985, „structura”

de ce acte ai nevoie pentru admitere?

dosarul de concurs trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere
 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licenţă în original (sau echivalentul acesteia)
 • certificatul de naştere în copie legalizată
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere
 • adeverință medicală
 • 3 fotografii tip buletin de identitate.

unde depui dosarul?

dosarul de concurs se depune în intervalul 1-10 septembrie 2011, la facultatea de litere, în str. edgar quinet nr. 5-7, sector 1, bucureşti, conform programului afişat la avizierul oficial al admiterii din holul facultăţii de litere, precum şi pe siteul facultăţii de litere.

când este admiterea?

cele două probe vor fi susţinute în intervalul 12-16 septembrie 2011.

pentru informaţii de ultimă oră despre examenul de admitere îţi recomandăm să urmăreşti avizierul oficial al admiterii din holul facultăţii de litere, precum şi siteul facultăţii de litere.

dacă ai şi alte întrebări?

pentru detalii suplimentare poţi lua legătura direct cu prep. univ. drd. Delia Ungureanu la numerele 021 314 61 77, 021 313 43 36 sau poţi trimite un e-mail la adresa moc.oohay|3891_unaerugnu_ailed#moc.oohay|3891_unaerugnu_ailed.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License