publicaţii

la ce titluri lucrăm?

pregătim următoarele volume şi culegeri de studii:

  • miniatură irlandeză, emil moangă
  • studii de literatură comparată, coordonatori: elena ionescu, ruxandra iordache
  • spirale ale devenirii, emil moangă
  • influenţe. interpretări, elena ionescu
  • noi perspective în literatura comparată, coordonatori: elena ionescu, răzvan livintz
  • personajul romanului francez din sec. XVIII – ecouri şi origini europene, ruxandra iordache
  • interferenţe verbal – vizual. studii critice, coordonator alexandra vrînceanu

ce volume am publicat?

câteva dintre volumele şi culegerile de studii publicate în ultimii ani de către profesorii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii în literatură universală şi comparată:

creatori şi mituri personale

creatori şi mituri personale

coordonatori: elena ionescu, ruxandra iordache

editura universităţii din bucureşti, 2012, 164 p.

«demonstrând propensiunea către studiu, pasiune şi capacitatea de a trata serios şi uneori cu subtilitate subiectele alese, comunicările din acest volum sunt semnul fast al conturării unei tinere generaţii de cercetători în aria comparatismului.»

afinităţi imagine-text ii

afinităţi imagine-text ii

coordonatori: elena ionescu, ruxandra iordache

editura universităţii din bucureşti, 2011, 124 p.

«puncte de pornire pentru teze de licență și dizertații valoroase sau nuclee ale unor lucrări de doctorat, textele reunite în volumul de faţă reprezintă o selecţie a comunicărilor susţinute în 2008 şi 2009 în cadrul sesiunilor “maeștri și discipoli” și “studii de iconologie”

literatură universală şi comparată – antologie critică

literatură universală şi comparată – antologie critică

coordonatori: elena ionescu, răzvan livintz
prezentarea autorilor: ruxandra iordache

editura universităţii din bucureşti, 2008, 570 p.

«prin intermediul suitei de texte aparţinând unor stiluri şi tipuri de discurs variate, am urmărit nu doar completarea unui set de „lecturi obligatorii” pentru conturarea profilului umanist al studenţilor noştri, cât mai ales dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi interogare a autorilor propuşi, a mijloacelor şi metodelor ce se revendică de la diferitele şcoli şi curente teoretice, tocmai în direcţia descoperirii acelei valoroase voci proprii şi a exersării spiritului critic personal.»

palimpseste

palimpseste

cornel mihai ionescu

ediţia a II-a, editura cartea românească, bucureşti, 2007
360 p.

«palimpsestul încorporează acea „prezenţă atemporală” pe care curtius o socotea „calitatea proprie literaturii”, anume de a dezvălui „bogăţia inepuizabilă de raporturi posibile” între textele celor mai felurite vremi.»

interferenţe, hibridări, tehnici mixte. studii ale expresiei contemporane

interferenţe, hibridări, tehnici mixte. studii ale expresiei contemporane

alexandra vrînceanu

editura universităţii din bucureşti, 2007, 230 p.

«această carte analizează interferenţele dintre text şi imagine în literatura contemporană urmărind fie felul în care anticul topos ekphrasis (descrierea unei opere de artă) este reinventat de literatura contemporană (quignard, barth, echenoz, t. chevalier, a. perez reverte), fie felul în care amestecul de coduri produce hibrizi noi şi bizari în textimagini cum ar fi cele ale lui sophie caile, paul auster, annie ernaux şi alţii. vorbesc despre expresia contemporană pentru a sublinia că devine din ce în ce mai greu să studiem literatura timpului nostru fără să facem referinţă la artele vizuale. studiile din această carte sunt o continuare a cercetărilor din teza de doctorat, dar şi rezultatul activităţii mele în cadrul cierec (centre interdisciplinaire d'etudes et recherches sur l'expression contemporaine) din saint etienne de la care de altfel am preluat sintagma din subtitlu. lucrarea poate interesa pe cei care studiază interferenţele dintre arte, literatura şi arta contemporană, literatura comparată, ekphrastica.»

afinităţi imagine-text

afinităţi imagine-text

coordonator: elena ionescu

editura universităţii din bucureşti, 2007, 142 p.

«într-o epocă în care interdisciplinaritatea constituie una dintre formele fundamentale ale cercetării, e foarte firesc, de altminteri, ca textul scris să fie integrat într-un sistem ce cuprinde şi imaginea vizuală. diversitatea tematică şi calitatea textelor sunt dătătoare de speranţe că se afirmă o nouă generaţie, tineri cărturari care cred în puterea literaturii comparate – şi, în speţă, a iconologiei – de a da răspuns unor întrebări puse de cultura complicatei lumi contemporane.»

dan grigorescu

aruncă o privire sau comandă cartea

dicţionarul avangardelor

dicţionarul avangardelor

coordonator: dan grigorescu

ediţia a II-a, editura enciclopedică, bucureşti, 2005, 744 p.

«dicţionarul avangardelor, tom impresionant, de circa 750 de pagini, se prezintă ca o necesitate în ansamblul cercetării comparatiste, vizând, după cum specifică autorul doar literatura şi artele frumoase, celelalte domenii unde avangardele s-au manifestat din plin, rămânând în datoria altora, specializaţi în muzică, teatru, cinematografie. (…)

profesorul dan grigorescu a evitat o abordare privitoare şi la ceea ce „se pierde în negura timpurilor”, insistând pe artişti şi opere din ultimele două secole şi mai ales din cel cu numărul 20. ajutat de o bibliografie impunătoare mai ales prin actualitatea ei, prin apelarea la surse de ultimă oră, autorul a recurs la criteriul alfabetic, incluzând cam tot ce corespundea viziunii sale. (…)

miile de articole includ fişe de artişti, termeni teoretici, grupări, reviste, tendinţe, festivaluri, toate beneficiind de date biobibliografice, de trimiterile necesare înţelegerii specificului şi originalităţii aduse în cadrul mişcărilor de avangardă.»

liviu grăsoiu

aruncă o privire sau comandă cartea

metamorfoze imagine – text. studii de iconologie

metamorfoze imagine – text. studii de iconologie

coordonatori: dan grigorescu, alexandra vrînceanu

editura universităţii din bucureşti, 2002

«un moment important al istoriei – atât de scurte, totuşi – a studiilor universitare de iconologie a fost reprezentat, desigur, de introducerea lor în programul de studii avansate al facultăţii de litere. după ce, mai mulţi ani de-a rândul, au fost prezentate teze de licenţă clădite pe cercetări de acest fel, era foarte firesc să se ofere posibilităţile unor investigaţii sistematice, cărora „masteratul” le punea la îndemână un cadru organizat coerent. disertaţiile semestriale şi finale au dovedit cu prisosinţă capacitatea de a construi o demonstraţie clară, întemeiată pe o bibliografie interpretată critic şi, mai ales, pe o analiză atentă şi pertinentă a faptelor.

cartea de faţă e o dovadă întru totul convingătoare. (…)

o carte care face un frumos început, pentru care toţi autorii cuprinşi în aceste pagini merită, fără îndoială, laudele cuvenite unor tineri cercetători serioşi, aplicaţi, înzestraţi cu un evident dar al analizei şi al sintezei, ştiind să-şi exprime limpede ideile. o carte ce poate reprezenta un exemplu pentru promoţiile ce vin după cea a cercetătorilor prezenţi aici. şi, în acelaşi timp, o dovadă a perspectivelor pe care le poate deschide, dacă e mânuită cu măsură, cercetarea iconologică. poate că, pentru unii istorici literari şi ai artei, această culegere va însemna şi o utilă introducere în exigenţele unei cercetări a legăturilor dintre artele pe care, acum câteva sute de ani, cărturarii le socoteau a fi „surori”. de-a lungul vremii, a ieşit la iveală că ele sunt, nu o dată, „surori vitrege”. astfel încât relaţiile lor de rudenie devin şi mai interesante, şi mai grăitoare. fapt pus în lumină şi de unele studii de aici.»

romanul american al secolului XX

romanul american al secolului XX

dan grigorescu

editura saeculum i. o., bucureşti, 1999, 350 p.

«romanul european al secolului XX s-a dezvoltat, în formele lui diverse, şi prin receptarea unor influenţe semnificative venite de peste ocean. cartea de faţă urmăreşte stabilirea modelelor şi evoluţia lor, de la mark twain şi henry james până la generaţia postmodernă. este prima sinteză de acest fel apărută într-o editură românească.»

cercul lui hermes

cercul lui hermes

cornel mihai ionescu

editura univers enciclopedic, bucureşti, 1998, 196 p.

«în palimpsestul astfel întors asupră-şi, în chip de criptă şi relicvariu, păstrez urmele unei adolescenţe însingurate şi laborioase, strategic prelungite în chip estetic (la ce bun cărturarii în vremuri de secetă?) şi semnele unei gemelarităţi frânte în clipa în care simpla şi prea omeneasca iluzie se întrupa în fantasma unei comuniuni indiscernabile.»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License