sesiunile de studii şi comunicări
ediţia a x-a - 'mirodenii, bucate, savoare'

ce sesiuni pregătim?

  • sesiunea ştiinţifică de studii şi comunicări de literatură comparată, iconologie şi ekphrastică, ediţia a xi-a, având tema „mirodenii, bucate, savoare”

facultatea de litere, 09 mai 2014, ora 10:00, catedra de literatură

la secţiunea destinată studiilor şi comunicărilor ştiinţifice ale studenţilor va fi acordat premiul „dan grigorescu”.

ce sesiuni am organizat?

ediţia a x-a - 'forme ale spectacolului în literatură'
  • sesiunea ştiinţifică de studii şi comunicări de literatură comparată, iconologie şi ekphrastică, ediţia a x-a, având tema „forme ale spectacolului în literatură”

facultatea de litere, 17 mai 2013, ora 10:00, sala 120

la secţiunea destinată studiilor şi comunicărilor ştiinţifice ale studenţilor va fi acordat premiul „dan grigorescu”.

ediţia a viii-a - 'scriitori despre arte şi artişti'
  • sesiunea ştiinţifică de studii şi comunicări de literatură comparată, iconologie şi ekphrastică, ediţia a viii-a, având tema „scriitori despre arte şi artişti”

facultatea de litere, 13 mai 2011, ora 10:00, catedra de literatură română

la secţiunea destinată studiilor şi comunicărilor ştiinţifice ale studenţilor va fi acordat premiul „dan grigorescu”.

propunerile de comunicări – titlul şi o descriere de 150-200 de cuvinte – vor fi trimise prin e-mail la adresa moc.liamg|todikiw.cul#moc.liamg|todikiw.cul. comunicările acceptate trebuie să se încadreze în limita a 15-20 de minute. termenul limită de expediere a textelor în forma finală şi a celorlalte materiale suport este 09 mai 2011.

ediţia a vii-a - 'creatori mituri personale'
  • sesiunea ştiinţifică de studii şi comunicări de literatură comparată, iconologie şi ekphrastică, ediţia a vii-a, având tema „creatori şi mituri personale”

facultatea de litere, 14 mai 2010, ora 10:00, catedra de literatură română

la secţiunea destinată studiilor şi comunicărilor ştiinţifice ale studenţilor va fi acordat premiul „dan grigorescu”.

propunerile de comunicări – titlul şi o descriere de 150-200 de cuvinte – vor fi trimise prin e-mail la adresa moc.liamg|todikiw.cul#moc.liamg|todikiw.cul. comunicările acceptate trebuie să se încadreze în limita a 15-20 de minute. termenul limită de expediere a textelor în forma finală şi a celorlalte materiale suport este 10 mai 2010.

ediţia a VI-a - 'maeştri şi discipoli'
  • sesiunea ştiinţifică de studii şi comunicări de literatură comparată, iconologie şi ekphrastică, ediţia a vi-a, având tema „maeştri şi discipoli”

facultatea de litere, 8-9 mai 2009, coordonatori: conf. univ. dr. elena ionescu, asist. univ. răzvan livintz
la secţiunea destinată studiilor şi comunicărilor ştiinţifice ale studenţilor va fi acordat premiul „dan grigorescu”.

propunerile de comunicări – titlul şi o descriere de 150-200 de cuvinte – vor fi trimise prin e-mail la adresa moc.liamg|todikiw.cul#moc.liamg|todikiw.cul. comunicările acceptate trebuie să se încadreze în limita a 15-20 de minute. termenul limită de expediere a textelor în forma finală şi a celorlalte materiale suport este 3 mai 2009.


ediţia a V-a

sesiunea de studii şi comunicări de literatură comparată, ekphrastică şi iconologie

coordonatori: conf. univ. dr. elena ionescu, lect. univ. dr. ruxandra iordache, asist. univ. răzvan livintz
ediţia a V-a, facultatea de litere, 16 mai 2008

ediţia a IV-a

sesiunea de studii şi comunicări de iconologie şi ekphrastică „afinităţi imagine – text”

coordonatori: conf. univ. dr. elena ionescu, lect. univ. dr. emil moangă, asist. univ. răzvan livintz
ediţia a IV-a, facultatea de litere, 1 iunie 2007

colocviul maurice blanchot

colocviul/ colloque
maurice blanchot
gânditor, critic, scriitor/ penseur, critique, écrivain

coordonatori: conf. univ. dr. cornel mihai ionescu, drd. laura marin, prep. univ. răzvan livintz
facultatea de litere, 12 mai 2006

ediţia a III-a

sesiunea ştiinţifică de comunicări de literatură comparată dedicate anului don quijote

coordonator: conf. univ. dr. elena ionescu
ediţia a III-a, facultatea de litere, 16 aprilie 2005

ediţia a II-a

sesiunea ştiinţifică de studii de iconologie

coordonator: lect. univ. dr. elena ionescu
ediţia a II-a, facultatea de litere, 7 mai 2004

sesiunea de studii şi comunicări de iconologie

coordonatori: prof. univ. dr. dan grigorescu, lect. univ. dr. elena ionescu
ediţia I, facultatea de litere, iunie 2003

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License